Syvätiivistys

Maan tiiviyttä lisäämällä maaperän kantavuus paranee. Pudotustiivistys on tarjoamme syvätiivistysmenetelmä, jossa pudotetaan 11, 16 tai 18 tn painoista metallista järkälettä maahan. Pudotuskorkeutta ja järkäleen painoa muuttamalla säädetään tiivistysvoimaa. Kone rekisteröi jokaisen pudotuksen automaattisesti. Pudotustiivistyksen vaikutus ulottuu jopa 30 m syvyyteen ja menetelmä sopii erittäin hyvin karkearakeisille kitkamaalajeille ja kohteisiin, joissa pengerkorkeudet estävät tehokkaan jyräyksen. Tyypillisiä pudotustiivistettäviä kohtaita ovat satama-alueet, vesialueiden rakennettavat louhepenkereet sekä tie- ja rautatiepohjat.

 

Lisätiedot syvätiivistyksestä:

Jarmo Putkonen 0400 632 494

Olavi Metsola       050 343 8007